0 items / 0.00

Filosofiamme - Paikallinen hyväntekeväisyystyö

Missiomme: "Muodostaa parrakkaiden miesten veljeyden ydin, katsomatta rotuun, ihonväriin, seksuaaliseen suuntautumiseen, tai uskontunnustukseen, osoittaen luotettavuutta, arvostusta ja kunnioitusta kaikkia ihmisiä kohtaan, omistautuen ihmiskunnan auttamiseen veljellisen hyväntekeväisyyden ja hyväntahtoisuuden kautta."

Bearded Villainsin perusti yhdysvaltalainen Fredrick von Knox Los Angelesissa vuonna 2014 tarkoituksenaan tehdä parrat hyväksytyksi ja huomatuksi yhteiskunnassa ohimenevistä trendeistä huolimatta. Tämän jälkeen Bearded Villains on levinnyt maailmanlaajuiseksi liikkeeksi, ja virallisia osastoja on perustettu lähes kaikkiin Yhdysvaltojen osavaltioihin, Etelä-Amerikan maihin, Australiaan, Intiaan ja Euroopan maihin. Suomea lähimmät osastot toimivat Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa.

Suomen osasto, Bearded Villains Finland ry, haluaa palvella aktiivisesti lapsia, nuoria, ikääntyneitä ja perheitä sekä tukea yhteiskunnan kehittymistä vastuuseen kansalaisten hyvinvoinnista. Palvelu- ja auttamistyö toteutetaan sekä valtakunnallisilla kampanjoilla että paikallisesti veljien toimesta joko osallistumalla yhteistyökumppaniemme toimintaan tai itse suunnitelluilla ja toteutetuilla kampanjoilla. Noudatamme toiminnassamme korkeita eettisiä toimintaperiaatteita.

Bearded Villainsin jäseniä yhdistää palveluhalu ja auttavaisuus erityisesti yhteiskuntamme heikompiosaisia kohtaan. Haluamme vaikuttaa yhteiskunnassa turvaamalla lapsille ja nuorille paremman tulevaisuuden. Käymme erityistä kampanjaa koulukiusaamista vastaan. Meidän tapamme auttaa on myös aktiivinen talkootyö, joko omin käsin tehden tai keräämällä varoja aktiviteeteilla lähimmäistemme auttamiseksi. Kokoonnumme usein yhdessä illanviettoihin ja siksi talkootyö on meille luonteva tapa auttaa lähimmäistä ilman tiukkaa organisoitumista, yhdessä ystävien kanssa.

Yhteistyökumppaneiksi etsimme Suomessa tai ulkomailla vakiintuneita voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, jotka jakavat samat perusarvot ja jotka tekevät suoraan työtä avustettavien parissa. Näitä ovat mm. veteraani- ja vanhusjärjestöt, nuoriso- ja lastenjärjestöt, eläinsuojeluyhdistykset ja kansainväliset avustusjärjestöt. Esimerkkejä tarjoamastamme yhteistyöstä ovat:

Varainhankinta apua tarvitseville mm. myyjäisten tai katukeräyksen kautta
Puhujia tilaisuuksiin esim. koulukiusaamisen ehkäisemiseksi
Aikuiskaveritoiminta yksinhuoltajaperheiden lapsille
Yhteislaulutilaisuuksia vanhainkodeissa tai paikkakunnan sotaveteraaneille
Fyysinen työ, avustusmateriaalin pakkaus, siivoaminen


Bearded Villains Finland ry
puheenjohtaja Samu Tuhkasaari
varapuheenjohtaja Timo Mäki